Familieopstellingen

Hoe gaat een opstelling in zijn werk?

Een opstelling begint meestal met een kort gesprek vooraf, waarin de vraagsteller zijn of haar vraag of thema inbrengt. Vervolgens stelt de opsteller nadere vragen en stemt zich af op het systeem van de vraagsteller om zich een beeld te vormen van de onderliggende patronen en dynamieken.

Het is niet zo belangrijk om een duidelijke vraag te hebben. Wél is het belangrijk dat er iets leeft in de vraagsteller, dat er iets is wat ‘”gezien” wil worden. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger een opstelling kan laten zien wat er speelt.
Vervolgens bepaalt de opsteller samen met de vraagsteller, welke personen/elementen (vader, moeder, broer, kind enz.) er opgesteld gaan worden, en zoekt daar dan representanten voor uit.

Wanneer de representanten gekozen zijn begint het opstellingswerk. De representanten worden uitgenodigd om hun innerlijke beweging te volgen, en vinden hun plek in de ruimte. Er staan bijvoorbeeld vijf representanten opgesteld: de vader, de moeder, de oudste zoon, het overleden zusje en “de oorlog” (Ook abstracte zaken kunnen namelijk opgesteld worden). De wijze waarop deze representanten staan opgesteld ten opzichte van elkaar en hoe ze in de ruimte staan geeft al heel veel informatie, maar het meest bijzondere (en onverklaarbare) is dat de representanten in staat blijken te zijn om lichamelijk en emotioneel heel zuiver te kunnen voelen, wat zich afspeelt in de personen die ze representeren.
Het blijkt dat ze toegang hebben tot de diepere en vaak onbewuste lagen van het familiesysteem waarin ze staan opgesteld en waarvoor ze zich opengesteld hebben. En ondanks dat we niet weten hóe dit bijzondere fenomeen werkt, kunnen we er wel heel goed mee werken. Je kunt het vergelijken met zwaartekracht. Daarvan weten we nog steeds niet precies hoe het werkt, maar we kunnen het waarnemen en er bovendien mee werken.

De begeleider kan nu aan de hand van zijn waarnemingen en de informatie die hij van de representanten en de vraagsteller krijgt, onderzoeken wat er in de diepte in het systeem speelt. Hij kan aan de opstelling elementen toevoegen of er juist uithalen, posities van de representanten veranderen, ze bepaalde zinnen laten uitspreken en rituelen toepassen.

Het doel is om weer beweging te krijgen in de ziel van het familiesysteem en in de ziel van de vraagsteller, waardoor een vastgelopen situatie weer kan gaan stromen.
Soms volgt er nog een nabespreking met de vraagsteller waarin eventuele onduidelijkheden misschien nog verhelderd kunnen worden en, indien nodig, kunnen de representanten nog extra informatie geven vanuit hun rol.

Door de nieuwe inzichten en ervaringen zul je beter in staat zijn om je eigen (en juiste) plek binnen je leven, je relatie, je gezin van herkomst en in je huidige gezin in te nemen. Daardoor kan er meer balans en rust komen in je leven.