Familieopstellingen

Praktische informatie

Eén opstelling kan al veel in beweging brengen. Soms komen mensen na verloop van tijd terug om opnieuw een opstelling te doen, omdat er zich nieuwe inzichten of thema’s hebben aangediend. Dit is per persoon verschillend. Het hangt er natuurlijk ook van af hoe “belast” je bent, hoeveel trauma’s je hebt opgelopen in het leven.
Over het algemeen brengt één opstelling al aardig wat inzicht en beweging, en dat heeft tijd nodig om te bezinken.
Een opstelling brengt ook vaak een proces op gang, en dat proces heeft ook zijn eigen tijd nodig. Te snel een opstelling erna doen zou dat proces kunnen verstoren. Wanneer na verloop van tijd het proces lijkt te blokkeren, is het misschien de juiste tijd om weer een opstelling te doen.

Voor een eigen opstelling is het belangrijk dat je een vraag hebt, maar de vraag hoeft zeer zeker niet duidelijk of helder te zijn.
De vraag, het thema, dat wat jou belemmert, daar waar jij tegenaan loopt in het leven dient voor jou belangrijk te zijn. Ook wanneer dat ”alleen maar” een gevoel is, zoals bijvoorbeeld schaamte, angst, depressie, onzekerheid.
Overigens kunnen vragen ook werk gerelateerd (stress, burn-out) en ziekte gerelateerd zijn, of met thema’s zoals adoptie en/of samengestelde gezinnen.

Het is prettig om zoveel mogelijk feitelijke informatie over je familie van herkomst te verzamelen. Dit geldt zowel als jouw vraag of thema direct gerelateerd is aan je familie van herkomst, als wanneer het een hele andere vraag betreft die bijvoorbeeld betrekking heeft op je huidige gezin, je relatie (of de afwezigheid daarvan), emotionele of psychische problemen, ziekte enzovoort.
Praat (voor zover dat kan) met je ouders of met andere familieleden om te achterhalen of er misschien vroegere gebeurtenissen zijn voorgevallen waarvan je nog geen weet had. Denk aan miskramen, abortussen, geadopteerde of afgestane kinderen, (ernstige) lichamelijke of geestelijke ziektes in de familie, alcoholisme, ongelukken, gebeurtenissen in de oorlog, familievetes, familiegeheimen, enzovoort. Zoek in de directe bloedlijn; ouders, broers en zussen van je ouders, opa’s en oma’s en eventueel nog verder terug.
Meestal (zeker als het al langer geleden is en het niet zo direct van betrekking is op henzelf) vinden familieleden het fijn om over vroeger te vertellen.

Het is echter NIET noodzakelijk om veel informatie te verzamelen om een opstelling te kunnen doen. Niet iedereen beschikt (meer) over de mogelijkheid om aan informatie te komen.

Het is ook niet noodzakelijk dat je familie bij een opstelling aanwezig is.
Wanneer we de familie opstellen, gebruiken we representanten voor je familieleden. Representanten hebben geen voorkennis van de persoon die ze representeren en kunnen daardoor heel zuiver waarnemen wat er in de diepte speelt, waar het echt over gaat.
Als bijvoorbeeld je echte moeder in de opstelling zou staan, worden haar eigen trauma’s vaak niet zichtbaar uit zelfbehoud, en zonder dat ze zich daarvan bewust is. Een representant echter, ervaart juist die verborgen trauma’s, hoeft deze niet terug te houden, en geeft dus een veel accurater beeld van de realiteit.