Bloei - Familieopstellingen

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling kan je helpen om inzicht en beweging te krijgen in patronen die normaal gesproken verborgen blijven, omdat ze zich diep in ons onderbewuste bevinden en/of hun oorsprong hebben in een ver (voorouderlijk) verleden.


Een familieopstelling is een dynamische werkvorm, waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich( vanuit een innerlijke beweging) op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de cliënt.

 

De basis van je leven wordt immers gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.


Ieder die binnen een familiesysteem geboren wordt zal ook altijd bij dit systeem blijven horen, en zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.

 

Bloei ; Gemeente Raalte - Gemeente Hellendoorn (Nijverdal) - Gemeente Olst Wijhe